Објављен „Службени гласник РС“ број 71 од 15.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 71 од 15.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити природе
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
ОГЛАСИ

Поделите: