Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 71 od 15.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 71 od 15.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije
OGLASI

Podelite: