Објављен „Службени гласник РС“ број 70 од 17.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 70 од 17.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА председника Владе 01 број 035-00-15/2016
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Кадровске комисије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6898/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7036/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7037/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7039/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7112/201-1
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о промени података код марке дуванског производа и упису промена у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о укидању путног прелаза, број 340-01-198/2016-04
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 52590/10, Симоновић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пружању услуга контроле летења и услуга узбуњивања
ОГЛАСИ

Поделите: