Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 31.1.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 31.1.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине
Друге организације
  • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање
  • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Adalya Tobacco д.o.o. Београд
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊE о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Поделите: