Објављен „Службени гласник РС“ број 7 од 3.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 7 од 3.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац
Министарства
 • НАРЕДБА о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица
 • УПУТСТВО о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4474/2016
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-290/2020-3
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0988/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0223/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0225/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0226/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0228/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-200/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0296/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0303/19-11
Друге организације
 • АНЕКС 11 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
ОГЛАСИ

Поделите: