Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 7 od 3.2.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 7 od 3.2.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac
Ministarstva
 • NAREDBA o dopuni Naredbe o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica
 • UPUTSTVO o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4474/2016
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 5/0-02-290/2020-3
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0988/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0223/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0225/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0226/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0228/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-200/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0296/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0303/19-11
Druge organizacije
 • ANEKS 11 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade
OGLASI

Podelite: