Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 7 od 29.1.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”
 • IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2016. godinu
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu
 • IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 7 od 29.1.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”
 • UREDBA o mešovitoj civilno-vojnoj komisiji
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 h 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) — granica Crne Gore — granica Bosne i Hercegovine
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš–Merdare
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za analizu infrastrukture informacionih sistema državnih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta za ekonomski razvoj
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o imenovanju privremenog direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kliničkog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Kliničkog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privredne registre za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2016. godine
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate
Ministarstva
 • REŠENJE o ovlašćenju za ispitivanje otpada
 • IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2016. godinu
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu
 • IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-318/2011
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o evidencijama i izveštajima političkog subjekta
 • PRAVILNIK o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu lekarskih komisija
 • ODLUKA o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2016. godine
 • ISPRAVKA Rešenja o vrednosti opšteg boda od decembra 2015. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zoološki vrt”, Jagodina
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo
OGLASI

Podelite: