Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 7 od 26.1.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 7 od 26.1.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o osnivanju Metrološkog saveta
 • ODLUKA o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o imenovanju Radne grupa za pripremu i organizovanje nagradne igre u robi uslugama pod nazivom „Uzmi račun i pobedi 2018.”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa A Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-597/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-595/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-589/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-593/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-588/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-590/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-584/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-586/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-587/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-582/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-594/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-592/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-598/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-596/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-585/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-583/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-581/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-580/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti da poslovno ime prvrednog društva sadrži sadrži naziv Srbija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2018. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada Agencije za restituciju za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja i Finansijski plan za 2018. godinu „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac za period od 2017. do 2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „JAT-Tehnika” društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
 • ISPRAVKA Iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2018. godini
 • PRAVILNIK o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • PRAVILNIK o sadržini elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa i uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole elaborata
 • PRAVILNIK o uslovima, kriterijumima, sadržaju i načinu razvrstavanja petrogeotermalnih resursa i načinu prikazivanja u elaboratu
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima overavanja merila
 • PRAVILNIK o stručnom sportskom ispitu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda, deonica Borča–Zrenjanin sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 89-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 94-1/18
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1671/2014, sa izdvojenim saglasnim mišljenjem sudije
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 8647/16, Hrustić i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODACI o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2017. godini
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2017. do 31. decembra 2017. godine.
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2017. godine
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2017. godini
Druge organizacije
 • IZMENE I DOPUNE Statuta Stomatološke komore Srbije
 • ODLUKA o imenovanju direktora
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o.
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, Imperial Tobacco SCG d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Standard”, Jagodina
 • REŠENJE o imenuovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Ivanjica”, Ivanjica
OGLASI

Podelite: