Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 69 od 9.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
 • UREDBA o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama
 • UREDBA o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika
 • PRAVILNIK o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja
 • PRAVILNIK o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura
 • PRAVILNIK o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 69 od 9.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru predsednika sudova
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Argentini
Vlada
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku
 • UREDBA o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama
 • UREDBA o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju sastanka na visokom nivou posvećenom obeležavanju 60. godišnjice Pokreta nesvrstanih zemalja
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za davanje predloga i mišljenja u vezi sa radom termoelektrana i zamenskih kapaciteta iz svih izvora energije do 2050. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za suzbijanje nasilja u porodici
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta „Izgradnja termoelektrane – toplane Kragujevac”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja brze saobraćajnice – Državni put prvog reda broj 21 Novi Sad – Ruma – Šabac, u nastavku državni put prvog reda broj 19 Šabac–Loznica, i to za deonicu: Ruma–Šabac–Loznica”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju direktora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o imenovanju direktora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o razrešenju direktora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o imenovanju direktora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Nikole Tesle
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Nikole Tesle
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja Nikole Tesle
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Lomeu, Republika Togo
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6420/2021-1
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6422/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6437/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6427/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6423/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6424/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6435/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6431/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6432/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6434/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6440/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6438/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6425/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6426/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6428/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6430/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Savaˮ društvo sa ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Privrednog društva „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ d.o.o. Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Privrednog društva „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020ˮ d.o.o. Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za 2020. godinu i neraspoređene dobiti iz ranijih godina Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala „Aerodromi Srbije”, društvo s ograničenom odgovornošću, Niš
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6509/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6511/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6512/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6528/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6589/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja
 • PRAVILNIK o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura
 • PRAVILNIK o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2021. godinu
 • UPUTSTVO o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UPUTSTVO o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država sa posebnim rizikom od zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 417-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 417-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 417-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 417-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 417-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 417-7/21
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Etičkog odbora Državnog veća tužilaca
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnim tokenima i saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za pružanje usluga povezanih s digitalnim tokenima u stranoj državi
 • PRAVILNIK o načinu izračunavanja minimalnog kapitala i izveštavanju o minimalnom kapitalu pružaoca usluga povezanih s digitalnim tokenima
 • PRAVILNIK o sadržini i formi evidencije koju vodi pružalac usluga povezanih s digitalnim tokenima koji drži novčana sredstva, odnosno digitalne tokene korisnika
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
 • PRAVILNIK o uslovima upravljanja informaciono-komunikacionim sistemom pružaoca usluga povezanih s digitalnim tokenima
 • PRAVILNIK o oglašavanju inicijalne ponude digitalnih tokena za koju nije odobren beli papir i oglašavanju u vezi digitalnih tokena za koje nije odobren naknadni beli papir
 • PRAVILNIK o sprečavanju zloupotreba na tržištu digitalnih tokena
 • PRAVILNIK o belom papiru i naknadnom belom papiru koji se odnose na digitalne tokene
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0171/20-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0181/20-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja „Predeo izuzetnih odlika Ovčarsko-kablarska klisura”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Mediana”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus”, Niš
OGLASI

Podelite: