Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 69 od 24.6.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2022. godine
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o utvrđivanju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu kao pružaoca usluge kvalifikovane elektronske dostave
 • ODLUKA o dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 69 od 24.6.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. godinu
 • UREDBA o kriterijumima za identifikaciju kritične infrastrukture i načinu izveštavanja o kritičnoj infrastrukturi Republike Srbije
 • UREDBA o utvrđivanju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu kao pružaoca usluge kvalifikovane elektronske dostave
 • ODLUKA o dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • ODLUKA o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Ostružnica–Obrenovac
 • ODLUKA o utvrđivanju Crkve Svete Trojice u Brdarici za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Crkve Svetog velikomučenika Georgija u Mačvanskom Pričinoviću za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju Crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Drenovcu za spomenik kulture
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Panama Sitiju, Republika Panama
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj E-sporta u Republici Srbiji od 2021. do 2025. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za reformu javnih finansija radi ostvarivanja ciljeva „zelene agendeˮ
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za regulatorni okvir unapređenja zapošljavanja Roma u javnom sektoru
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Torontu, Kanada
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Mostaru, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Panama Sitiju, Republika Panama
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4882/2022
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4883/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4959/2022
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4958/2022
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva za mlađe juniore, juniore i seniore u sambou 2022, u Novom Sadu 2022. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program RAZVOJ – „Zeleni” program saradnje nauke i privrede
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja Privrednog društva „Energo-zelenaˮ d.o.o. Inđija za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti da fondacija u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4992/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4994/2022
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4996/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4801/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4861/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4864/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4878/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4879/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4829/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4862/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 343-4795/2022-2
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika
 • UPUTSTVO o izmenama i dopuni Uputstva o koordinaciji traganja i spasavanja na vodnim putevima
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Akcionim planom na životnu sredinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-24/2020
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-172/2021
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-11420/2017
 • REŠENJE Ustavnog suda broj Už-5780/2021 i izdvojena mišljenja sudija
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2022. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, ADALYA TOBACCO d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, HEDON LIFE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Jedinstvo”, Kladovo
 • REŠENJE o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za proizvodnju, prečišćavanje i distribuciju vode „Mladost”, Opovo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za proizvodnju, prečišćavanje i distribuciju vode „Mladost”, Opovo
OGLASI

Podelite: