Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 7.7.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 7.7.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • СТРАТЕГИЈА развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021–2025. године
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2021. годину
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима и одржавању железничке телекомуникационе мреже
 • ПРАВИЛНИК о кочницама и кочењу возова и возила
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова
 • ПРАВИЛНИК о потврдама о обучености спасилачко-ватрогасног особља и центрима за обуку
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-00871/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0202/19-11
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Тунелска пећина Прераст у кањону Замне”
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Лапово
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге”, Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге”, Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана”, Књажевац
ОГЛАСИ

Поделите: