Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 68 od 7.7.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 68 od 7.7.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • STRATEGIJA razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2021–2025. godine
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine, u periodu od 2021. do 2023. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2021. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima i održavanju železničke telekomunikacione mreže
 • PRAVILNIK o kočnicama i kočenju vozova i vozila
 • PRAVILNIK o utvrđivanju zahteva za korišćenje vazdušnog prostora i operativnim procedurama u vezi sa navigacijom zasnovanom na mogućnostima vazduhoplova
 • PRAVILNIK o potvrdama o obučenosti spasilačko-vatrogasnog osoblja i centrima za obuku
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-00871/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0202/19-11
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode „Tunelska pećina Prerast u kanjonu Zamne”
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Lapovo
 • REŠENJE o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne usluge”, Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne usluge”, Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za snabdevanje parom i toplom vodom „Toplana”, Knjaževac
OGLASI

Podelite: