Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 11.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 11.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору Владе
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за шведски језик
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 62208/13, Бугарић против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-563/2016-1
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Јавног позива за упис бесплатних акција, НИПД „Реч народа”, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: