Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 7.5.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 7.5.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Кини
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Норвешкој
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хрватској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији уједињених нација у Њујорку
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Мексичким Државама
Влада
 • УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о условима, начину прибављања и располагања покретним стварима у јавној својини и начину вођења евиденције, као и начину прибављања радова и услуга у иностранству за потребе припадника Војске Србије и других снага одбране ангажованих у мултинационалним операцијама
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о затварању граничних прелаза
 • ОДЛУКА о допунама Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/2021. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аеродром Росуље” са по Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3686/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3694/2020
Министарства
 • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
 • НАРЕДБА о ограничењу кретања на прилазима отвореном простору и објектима прихватних центара за мигранте и центара за азил
 • НАРЕДБА о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2020. године
ОГЛАСИ

Поделите: