Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 66 od 7.5.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 66 od 7.5.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Narodnoj Republici Kini
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Norveškoj
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Hrvatskoj
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora – stalnog predstavnika Republike Srbije – šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji ujedinjenih nacija u Njujorku
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sjedinjenim Meksičkim Državama
Vlada
 • UREDBA o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o uslovima, načinu pribavljanja i raspolaganja pokretnim stvarima u javnoj svojini i načinu vođenja evidencije, kao i načinu pribavljanja radova i usluga u inostranstvu za potrebe pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane angažovanih u multinacionalnim operacijama
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o izmeni Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • ODLUKA o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o izmeni Odluke o zatvaranju graničnih prelaza
 • ODLUKA o dopunama Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta
 • ODLUKA o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2020/2021. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Agencije za kvalifikacije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Aerodrom Ponikve” Užice
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Aerodrom Ponikve” Užice
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa po Kruševac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa po Kruševac
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3686/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3694/2020
Ministarstva
 • NAREDBA o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • NAREDBA o ograničenju kretanja na prilazima otvorenom prostoru i objektima prihvatnih centara za migrante i centara za azil
 • NAREDBA o dopuni Naredbe o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u aprilu 2020. godine
OGLASI

Podelite: