Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 30.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози, као и евиденцији о издатим потврдама
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића деци или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе алкохолних пића
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 30.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 70
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 71
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 72
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 73
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 75
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 76
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 77
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 78
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 79
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 80
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 81
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 82
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 83
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 84
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 85
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 86
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 87
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 88
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 89
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 90
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 91
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 92
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 93
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 94
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 95
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 96
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 97
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 98
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 99
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 100
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 101
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 102
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 103
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 104
Министарства
 • ПРАВИЛНИK о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се извози, као и евиденцији о издатим потврдама
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића деци или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе алкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о организацији и начину рада ватрогасно-спасилачких јединица
 • УПУТСТВО о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН” Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Инђија ЈП, Инђија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС” ЈП Инђија
ОГЛАСИ

Поделите: