Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 66 od 30.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, kao i evidenciji o izdatim potvrdama
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini znaka zabrane prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima i znaka štetnosti prekomerne upotrebe alkoholnih pića
 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 66 od 30.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 70
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 71
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 72
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 73
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 74
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 75
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 76
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 77
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 78
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 79
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 80
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 81
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 82
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 83
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 84
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 85
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 86
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 87
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 88
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 89
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 90
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 91
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 92
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 93
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 94
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 95
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 96
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 97
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 98
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 99
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 100
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 101
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 102
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 103
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 104
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, kao i evidenciji o izdatim potvrdama
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini znaka zabrane prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima i znaka štetnosti prekomerne upotrebe alkoholnih pića
 • PRAVILNIK o organizaciji i načinu rada vatrogasno-spasilačkih jedinica
 • UPUTSTVO o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o odobravanju ukidanja putnog prelaza
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru
Narodna banka Srbije
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije
 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „INGRIN” Inđija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Inđija JP, Inđija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju gasa „INGAS” JP Inđija
OGLASI

Podelite: