Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 18.9.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 18.9.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о дуалном моделу студија у високом образовању
 • ЗАКОН о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о патентима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о радном времену, одморима и одсуствима професионалних војних лица
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о елементима информације о услужном објекту
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0687/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0174/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-00490/2018-08
Друге организације
 • ОДЛУКА о разрешењу в.д. директора и именовању директора ПСС д.о.о. Прокупље
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана Стара Пазова”, Стара Пазова
ОГЛАСИ

Поделите: