Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 66 od 18.9.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 66 od 18.9.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju
 • ZAKON o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o elementima informacije o uslužnom objektu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0687/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0174/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-00490/2018-08
Druge organizacije
 • ODLUKA o razrešenju v.d. direktora i imenovanju direktora PSS d.o.o. Prokuplje
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana Stara Pazova”, Stara Pazova
OGLASI

Podelite: