Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 65 od 28.7.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u junu 2016. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u drugom kvartalu 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 65 od 28.7.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Jermeniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Atini
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Jermeniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Atini
Vlada
 • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”
 • UREDBA o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno — EIB 8
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš — granica Bugarske
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za analizu potencijalnih istorijskih poreskih obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd po osnovu prodaje karata za putovanja u/iz Sjedinjenih Američkih Država zaključno sa 31. decembrom 2013. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika, vršioca dužnosti zamenika predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika, vršioca dužnosti zamenika predsednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove studentsko odmaralište Beograd
 • REŠENJE o razrešenju direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” Beograd
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-6611/2016
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-6612/2016
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Priprema za delovanje u nesrećama — obezbeđivanje minimuma humanitarnih potreba i primena utvrđenih standarda u opremanju i obuci timova Crvenog krsta za delovanje u nesrećama — 2016. godina”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku kojom se usvaja Izveštaj o proceni vrednosti ukupnog kapitala Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6851/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6850/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6857/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6856/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6861/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6860/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6855/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6854/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6862/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6858/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6859/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6852/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-6853/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6791/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6865/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6891/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6721/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6725/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6848/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465–6677/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6465/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6466/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6464/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6675/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6462/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6470/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6463/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6461/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-6676/2016
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ministarstva
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno — EIB 8
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije broj, 119-05-276/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-277/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-279/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-280/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-281/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-282/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-283/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-284/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-285/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-212/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-254/2016-01
 • ODLUKA Državnog veća tužilaca A broj 437/16
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca, A broj 437/16
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana
 • REŠENJE o postavljenju na položaj šefa Kabineta poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u junu 2016. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2016. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u drugom kvartalu 2016. godine
Druge organizacije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav”, Arilje Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin”, Beočin
OGLASI

Podelite: