Објављен „Службени гласник РС“ број 64 од 22.7.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 64 од 22.7.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа за период од 2016. до 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Пирот” у Пироту
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6393/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6395/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6397/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6398/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6400/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-6401/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима, поступку издавања и начину одређивања имена, ознака, ENI броја, ММSI броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила
 • ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља РЕШЕЊЕ о престанку делатности јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-40/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-200/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-201/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-205/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-206/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-207/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-211/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-21/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-23/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о допуни Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д. Врање
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног енергетског предузећа „Топлана” из Краљева
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног енергетског предузећа „Топлана” из Краљева
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за планирање и изградњу „Краљево” из Краљева
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак”, Чачак
ОГЛАСИ

Поделите: