Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 31.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 31.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
Друге организације
  • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Церјанска пећина”
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Лекарске коморе Србије
  • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац”, Чачак
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило”, Чачак
ОГЛАСИ

Поделите: