Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 63 od 31.5.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
    (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 63 od 31.5.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte
Druge organizacije
  • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode „Cerjanska pećina”
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta Lekarske komore Srbije
  • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, ADALYA TOBACCO d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca „Komunalac”, Čačak
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo”, Čačak
OGLASI

Podelite: