Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 28.7.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ПРАВИЛНИК o садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 28.7.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о врстама наоружања, муниције, средстава принуде и опреми полицијских службеника
 • УРЕДБА о униформи и ознакама полицијских службеника
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури
 • УРЕДБА о изменама Уредбе o методологији за одређивање трошкова обраде крви и компонената крви
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута Београд (Борча) – Зрењанин и Зрењанин – Нови Садˮ
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за верску наставу у школи
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Лепосавић
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Подујево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Привременог органа општине Клина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Јужна Србија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије струковних студија Јужна Србија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Машинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Грађевинско-архитектонског Факултета универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о разрешењу директора Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6526/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6819/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6824/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6575/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-6650/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДОО „Гасˮ Бечеј за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским условима, лагума, пословног простора и локала
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског сениорског првенства, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског женског сениорског првенства, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског јуниорског првенства за играче до 20 година, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2024 IIHF Светског јуниорског првенства за играче до 18 година, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Краљева, Република Србија и општине Каратај, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6899/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6908/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6909/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6914/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6653/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6662/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6649/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6651/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6655/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6577/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6658/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6661/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6663/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК o садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерила дужине – машине за мерење дужине жице и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о означавању обуће
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску сточарску производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о садржини извештаја о спроведеном енергетском прегледу
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању телесних оштећења
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима, начину и условима за стављање лекова на Листу лекова, односно за скидање лекова са Листе лекова
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о раду Високог савета тужилаштва
 • ОДЛУКА о престанки функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
  РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају главног економисте Фискалног савета
  РЕШЕЊЕ о именовању на положај главног економисте Фискалног савета
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац”, Чачак
ОГЛАСИ

Поделите: