Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 63 od 15.7.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 63 od 15.7.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Zelenortskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Lisabonu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Zelenortskoj Republici, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Lisabonu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Lesoto, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Lesoto, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
Vlada
 • UREDBA o planu hitnih mera pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u saobraćaju
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor
 • ODLUKA o obrazovanju Privremenog organa opštine Bela Palanka
 • ODLUKA o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2016/2017. godinu
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-6451/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-6257/2016
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-6258/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-6256/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-6259/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-6260/2016
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-6274/2016
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Obilaznice oko Beograda” i drugih kapitalnih projekata iz oblasti putne privrede
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Bela Palanka
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Podunavskog upravnog okruga sa sedištem u Smederevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti prema Finansijskom izveštaju Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za poslovnu 2015. godinu „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6445/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6446/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6447/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6448/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6528/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
Ministarstva
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 415-1/16
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-80/2014
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-92/2014
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7197/2013
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5536/2014
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-192/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-202/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-203/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-210/2016-01
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, FDS d.o.o Beograd
 • JAVNI POZIV za upis akcija bez naknade, Industrija obuće Beograd
OGLASI

Podelite: