Објављен „Службени гласник РС“ број 63 од 15.7.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 63 од 15.7.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Зеленортској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Зеленортској Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Лесото, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Влада
 • УРЕДБА о плану хитних мера помоћи жртвама и њиховим породицама у случају несреће у саобраћају
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
 • ОДЛУКА о образовању Привременог органа општине Бела Паланка
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2016/2017. годину
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-6451/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-6257/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-6258/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-6256/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-6259/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-6260/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-6274/2016
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Обилазнице око Београда” и других капиталних пројеката из области путне привреде
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Бела Паланка
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Подунавског управног округа са седиштем у Смедереву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити према Финансијском извештају Јавног предузећа „Службени гласник” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити за пословну 2015. годину „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6445/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6446/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6447/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6448/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6528/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 415-1/16
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-80/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-92/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7197/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5536/2014
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-192/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-202/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-203/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-210/2016-01
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ФДС д.о.о Београд
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис акција без накнаде, Индустрија обуће Београд
ОГЛАСИ

Поделите: