Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 29.4.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 29.4.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања
  • ОДЛУКА о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о садржини, поступку израде и доношења програма комасације
Други државни органи и државне организације
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2020. године
Друге организације
  • АНЕКС Посебног колективног уговора за полицијске службенике

Поделите: