Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 62 od 29.4.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2020. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 62 od 29.4.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja
  • ODLUKA o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja
Ministarstva
  • PRAVILNIK o sadržini, postupku izrade i donošenja programa komasacije
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2020. godine
Druge organizacije
  • ANEKS Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike

Podelite: