Објављен „Службени гласник РС“ број 62 од 26.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 62 од 26.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о министарствима
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-390/2013
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА Савета Агенције за енергетику број 311.01-2/2016-С-I

Поделите: