Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 62 od 26.6.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 62 od 26.6.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima
Ustavni sud
  • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-390/2013
Drugi državni organi i državne organizacije
  • ODLUKA Saveta Agencije za energetiku broj 311.01-2/2016-S-I

Podelite: