Објављен „Службени гласник РС“ број 61 од 8.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 61 од 8.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у 2016. и 2017. години
 • СТРАТЕГИЈА јавног здравља у Републици Србији 2018–2026. године
 • СТРАТЕГИЈА за превенцију и контролу HIV инфекције и AIDS-а у Републици Србији, 2018–2025. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу службене легитимације Повереника у Управи за извршење кривичних санкција
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области друмског саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области инспекције за послове државних путева
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области комуналних делатности
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области изградње објеката
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области просторног и урбанистичког планирања
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области управне инспекције
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину уписа и вођења Регистра националних савета
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о злоупотребама на тржишту, одобрењу трговања током периода забране трговања и истраживању тржишта
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: