Објављен „Службени гласник РС“ број 61 од 26.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2022. године
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКA о изменама и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 61 од 26.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Намибији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Луанди
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • ОДЛУКA о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију
 • ОДЛУКA о изменама и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о радионицама за тахографе
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о обрасцима у систему здравствене заштите
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода источне Србије са елементима детаљне регулације на животну средину
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Врбас-гас” за дистрибуцију природног гаса Врбас
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Врбас из Врбаса

Поделите: