Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 61 od 26.5.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2022. godine
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 61 od 26.5.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Namibiji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Namibiji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Luandi
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o radionicama za tahografe
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene mreže magistralnih i razvodnih gasovoda istočne Srbije sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2022. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, ADALYA TOBACCO d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vrbas-gas” za distribuciju prirodnog gasa Vrbas
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac”, Vrbas iz Vrbasa

Podelite: