Објављен „Службени гласник РС“ број 60 од 30.6.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 60 од 30.6.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за акредитоване регионалне развојне агенције у 2016. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Смедерева, Република Србија и града Жлобин, Република Белорусија
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начин спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
 • НАРЕДБА о легализацији оружја
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11106/2013
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 58
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 59
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА нумерације
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање гаса, ЈП „Срем-гас”, Сремска Митровица
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d. Врање
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d. Врање
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE d.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције директора ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева”
ОГЛАСИ

Поделите: