Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 6 od 28.1.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o oglašavanju

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 6 od 28.1.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o policiji
 • ZAKON o javnom redu i miru
 • ZAKON o javnom okupljanju
 • ZAKON o oglašavanju
 • ZAKON o informacionoj bezbednosti
Vlada
 • UREDBA o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Kruševca, Republika Srbija i grada Lipeck, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Kruševca, Republika Srbija i grada Novopolock, Republika Belorusija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Veliko Gradište, Republika Srbija i opštine Lugož, Županija Timiš, Rumunija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bajina Bašta, Republika Srbija i grada Zvenigorod, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za upravljanje lukama za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za upravljanje lukama za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2016. godinu
 • REŠENJE o utvđivanju javnog interesa
 • ZAKLJUČAK o usvajanja Kodeksa ponašanja članova Vlade o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-19/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-20/2015-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-21/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-22/2015-01
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu crnogorske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o vrednosti opšteg boda od decembra 2015. godine
 • REŠENJE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
 • REŠENJE o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice
Druge organizacije
 • ISPRAVKA Javnog poziva za upis besplatnih udela, NI DOO „Naš glas”, Smederevo
OGLASI

Podelite: