Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 28.1.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о оглашавању

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 28.1.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о полицији
 • ЗАКОН о јавном реду и миру
 • ЗАКОН о јавном окупљању
 • ЗАКОН о оглашавању
 • ЗАКОН о информационој безбедности
Влада
 • УРЕДБА о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крушевца, Република Србија и града Липецк, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крушевца, Република Србија и града Новополоцк, Република Белорусија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Велико Градиште, Република Србија и општине Лугож, Жупанија Тимиш, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и града Звенигород, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о утвђивању јавног интереса
 • ЗАКЉУЧАК о усвајања Кодекса понашања чланова Владе о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о службеној легитимацији и службеној значки у Управи за извршење кривичних санкција
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-19/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-20/2015-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-21/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-22/2015-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету црногорске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о вредности општег бода од децембра 2015. године
 • РЕШEЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебан додатак) за рехабилитовано лице
Друге организације
 • ИСПРАВКА Јавног позива за упис бесплатних удела, НИ ДОО „Наш глас”, Смедерево
ОГЛАСИ

Поделите: