Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 27.1.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија
 • УПУТСТВО о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење односно коришћење нарочито опасних хемикалија

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 27.1.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Демократској Републици Алжир
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Јат-Tehnika” друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2015. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Орел, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бајина Башта, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачка Паланка, Република Србија и општине Липтовски Микулаш, Република Словачка
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Савски венац, Република Србија и 13. кварта града Будимпеште, Мађарска
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе
 • ПРАВИЛНИК о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Регистру хемикалија
 • УПУТСТВО о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење односно коришћење нарочито опасних хемикалија
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о превозу нарочитих пошиљака
ОГЛАСИ

Поделите: