Објављен „Службени гласник РС“ број 59 од 28.6.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у мају 2016. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у периоду јануар–мај 2016. године
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 59 од 28.6.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије — шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Италији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Нигерији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
 • УКАЗ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
 • УКАЗ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Влада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова — представника Владе у Комисији за избор миритеља и арбитара
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Златиборски округ, Република Србија и града Уст-Каменогорск, Источно-Казахстанска област, Република Казахстан
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласност на кандидатуру за организовање Европског јуниорског првенства у скоковима у воду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5749/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5870/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5871/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5883/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5886/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интреса
 • ИСПРАВКА Уредбе о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-3/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-4/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-5/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-6/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-7/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-8/16
 • ЈАВНОИЗВРШИТЕЉСКА ТАРИФА
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-00-215/2016-01
 • ОДЛУКА o избору судије, број 119-00-216/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-217/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-218/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-219/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-220/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-221/2016-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама бр. 75879/14 и 17, Стоковић и други против Србије
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету буњевачке националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словеначке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, број 424/2016-Д-02
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, број 428/2016-Д-02
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом, број 305/2016-Д-02/2
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана, број 211-538-23558/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана, број 211-575-23560/2016
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у мају 2016. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у периоду јануар–мај 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом. ЈП Транснафта, Панчево
 • ТАРИФА накнада за кабловско реемитовање фотографских дела које наплаћује Организација фотографских аутора — ОФА
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • ИЗМЕНА малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д. Врање
 • ИЗМЕНА малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д. Врање
 • ИЗМЕНА малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • ИЗМЕНА малопродајних цена дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено-комуналну делатност општине Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу „Кладово”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Радиодифузне делатности „Радио Бачка”, Бач
ОГЛАСИ

Поделите: