Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 59 od 23.8.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove
 • PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 • PRAVILNIK o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 59 od 23.8.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8392/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8426/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8427/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8428/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8429/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8441/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove
 • PRAVILNIK o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila
 • PRAVILNIK o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske — Beograd (Dobanovci) na životnu sredinu
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Niš — granica Republike Severne Makedonije na životnu sredinu
 • REŠENJE o upisu političke stranke u Registar političkih stranaka
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
 • KODEKS ponašanja carinskih službenika
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2116/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2118/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2121/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2157/2019-01
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 38133/16, Puškić protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila o objavljivanju ključnih tržišnih podataka
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0241/16-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0203/18-11
 • REŠENJA o akreditaciji zdravstvene ustanove
 • SERTIFIKATI o akreditaciji zdravstvene ustanove
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Ljubovija”, Ljubovija
OGLASI

Podelite: