Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 27.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 27.7.2018. године):

 ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини Влада
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
 • ПРАВИЛНИК о одржавању жичара за транспорт лица
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Народна банка Србије
 • ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2017. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о пружању услуге калибраже из ваздуха
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0125/17-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
ОГЛАСИ

Поделите: