Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 15.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 15.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • ОДЛУКА о предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
  • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини, начину вођења записника стручног прегледа жичара и списку докумената о усклађености
  • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пеки” у општини Бор на животну средину
  • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-1/17
  • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-2/17
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА o изменама и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи
  • ОДЛУКА о стопи контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију
  • ОДЛУКА о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за структурни системски ризик

Поделите: