Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 58 od 15.6.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • PRAVILNIK o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 58 od 15.6.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • ODLUKA o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije
Ministarstva
  • PRAVILNIK o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja
  • PRAVILNIK o izgledu, sadržini, načinu vođenja zapisnika stručnog pregleda žičara i spisku dokumenata o usklađenosti
  • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika „Čukaru Peki” u opštini Bor na životnu sredinu
  • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 331-1/17
  • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 331-2/17
Narodna banka Srbije
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi
  • ODLUKA o stopi kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju
  • ODLUKA o stopi i načinu održavanja zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik

Podelite: