Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 14.7.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 14.7.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кабо Верде, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – Сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и Херцеговини
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Француској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Саудијској Арабији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Нигерији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Индонезији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Иран
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Словенији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кипар
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Куби
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Грчкој
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години
 • УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
 • УРЕДБА о избору стратешког партнера за реализацију пројекта изградње без управљања и одржавања самобалансираних соларних електрана великог капацитета са батеријским системима за складиштење електричне енергије у Републици Србији
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2024. години
 • ОДЛУКА о отварању сталног граничног прелаза за међународни водни саобраћај путника и роба са свим инспекцијским службама „Сремска Митровица”
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ–Краљево
 • ОДЛУКА о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за техничку и финансијску реализацију пројекта „Београд – Јужни Јадранˮ Е-763, деоница: Пожега–Бољаре (Пожега – Дуга Пољана и Пожега–Бољаре)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског културног центра Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског културног центра Приштина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника српског дела Југословенско-румунске мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника српског дела Југословенско-румунске мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6223/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6243/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мостˮ Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2023”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6287/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6290/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6293/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6042/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 456-6043/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6045/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6048/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6052/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0333/22-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2023. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Сечањ
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Ужице развој”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска чистоћа”, Лајковац
ОГЛАСИ

Поделите: