Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 57 od 9.6.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 57 od 9.6.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora
 • UREDBA o dopuni Uredbe o kategorizaciji železničkih pruga
 • ODLUKA o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2018. godini
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5295/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5283/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5285/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5286/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5288/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5289/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5291/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5294/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5287/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5282/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5292/2017
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5383/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama
 • LISTA biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda u 2016. godini
 • ISPRAVKA Spiska ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
OGLASI

Podelite: