Објављен „Службени гласник РС“ број 57 од 9.6.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 57 од 9.6.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о категоризацији железничких пруга
 • ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2018. години
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Гвадалахари, Сједињене Мексичке Државе
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5295/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5283/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5285/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5286/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5288/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5289/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5291/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5294/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5287/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5282/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5292/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5383/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама
 • ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2016. години
 • ИСПРАВКА Списка овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2017. годину
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE d.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
ОГЛАСИ

Поделите: