Објављен „Службени гласник РС“ број 57 од 12.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 57 од 12.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о оснивању Топличке академије струковних студија
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације Споразума о сарадњи између Републике Србије и UGT Renewables
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2021. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о упису ученика у средњу школу
 • СПИСАК српских стандарда из области мерила
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Звездара
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Звездара
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-199/2018
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин”, Апатин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Власотинце
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”
ОГЛАСИ

Поделите: