Објављен „Службени гласник РС“ број 55 од 2.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 55 од 2.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2021. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2021. годину
 • ОДЛУКА број 01/2021 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о усвајању буџета Транспортне заједнице за 2021. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 9291/14 и 63798/14, Мик и Јовановић против Србије
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Темерин”, Темерин
ОГЛАСИ

Поделите: