Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 55 od 2.6.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 55 od 2.6.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2021. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2021. godinu
 • ODLUKA broj 01/2021 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju budžeta Transportne zajednice za 2021. godinu
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 9291/14 i 63798/14, Mik i Jovanović protiv Srbije
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Temerin”, Temerin
OGLASI

Podelite: