Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 54 od 10.4.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 54 od 10.4.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2 h 400 kV Bajina Bašta – Obrenovac
 • UREDBA o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19
 • UREDBA o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije
 • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
 • ODLUKA o izmeni Odluke o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Beogradski sajam”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-2921/2020
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-3080/2020
OGLASI

Podelite: