Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 2.5.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 2.5.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
  • УПУТСТВО о престанку важења Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
  • УПУТСТВО о престанку важења Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-19

Поделите: